Analiza și vizualizarea datelor tabelare

Analiza datelor este procesul de evaluare a datelor folosind instrumente analitice și statistice pentru a descoperi informații utile și de ajutor în luarea deciziilor de afaceri. Există mai multe metode de analiză a datelor, inclusiv extragerea datelor, analiza textului, informații de afaceri și vizualizarea datelor.

Analiza datelor tabelare

Ce reprezintă un model de predicție?

Modelarea predictivă reprezintă procesul de utilizare a unor rezultate cunoscute pentru crearea unui model care ar putea prognoza rezultatele viitoare. Astfel utilizînd un șir de date existente putem prezice rezultatele care se supun unei logici asemanatoare. Fiecare model este format dintr-un anumit număr de predictori care influențează asupra rezultatelor viitoare. După ce datrele au fost colectate pentru predictorii relevanți, se crează un model static. Modelul poate folosi o ecuație liniară simplă sau o rețea neuronală complexă.

Unde pot fi utilizate modelele de predicție?

Fiind un instrument foarte puternic , modelele de predicție pot fi utilizate în foarte multe domenii și cu mai multe scopuri. Cel mai des modelarea predictivă este utilizată în procesul de configurare publicității în cadrul marketingului online. Astfel sunt utilizate datele istorice ale utilizatorilor, pot fi determinate interesele și prin urmare poate fi afișată doar publicitate care ar putea fi interesantă pentru utilizator.

Majoritatea companiilor dețin un set de date care conțin informații istorice legate de activitatea acestora. Aceste date pot fi utilizate pentru analizarea eficienței unor anumite politici de piață sau prezicerea unor riscuri financiare.

Astfel observăm faptul ca utilizare modelelor de predicție în cadrul companiei are un rol foarte important și deține un șir de plusuri care ar putea duce la creșterea eficienței activității companiei.